Belépés

Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzés

1.  A képzés megnevezése
1. Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak 

2. Alapdatok :

1. Munkarend: levelező
2. Finanszírozási forma: költségtérítéses
3. Költségtérítés (önköltség): 400.000 Ft / fő / félév
4. Záróvizsga díj: 75.000 Ft egyszeri díj
5. Képzési idő (félév): 3
6. Irányszám (min.-max. létszám): 16 - 24
7. Képzés helye: Miskolc
8. Képzési terület: Műszaki terület
9. Képzési szint: felsőfokú

10. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

3. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

MEILINGER ÁKOS, 46/565-111/1790, METAKOS@UNI-MISKOLC.HU

4. A képzés rövid tartalmi ismertetése, megszerezhető kompetenciák:

Fő cél olyan szakemberek képzése, akik korszerű anyagszerkezeti ismeretek és anyagismeret alapján képesek egy adott alapanyagra, adott szerkezetre, a követelményeknek megfelelő kötés megtervezésére, hegesztési és gyártástechnológiájának megtervezésére, a gyártás felügyeletére és a szükséges minőségmenedzsmenti intézkedések megtételére, előírások megfogalmazására. A képzésben résztvevőknek ismerniük kell a hegesztett kötések anyagvizsgálati módszereit, ezek méréstechnikai kérdéseit.
A szakirányú továbbképzés biztosítja a szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, különös tekintettel a legkorszerűbb hegesztési és rokon eljárásokra, anyagismeretre, tervezési ismeretekre, anyagvizsgálati, gyártástervezési és minőségirányítási ismeretekre.
A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg: 
 elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, kreativitás, tervezési készség fokozása, fejlesztése az adott területen,
 komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása,
 az absztrakt, logikus gondolkodás fejlesztése a hegesztett szerkezetek tervezése, gyártásának tervezése során minőségirányítási eljárások kidolgozása, alkalmazása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditek:

Anyagok és viselkedésük hegesztés során: 19 kredit
(anyagszerkezettan, hegeszthetőség)

Hegesztő eljárások és berendezések: 20 kredit
(hegesztőeljárások, hegesztő berendezések)

Méretezés és tervezés: 17 kredit
(hegesztett szerkezetek tervezése, hegesztett kötések szilárdságtana hegesztett kötések vizsgálata)

Gyártás és gyártástervezés: 20 kredit
(hegesztett szerkezetek gyártása, minőségbiztosítás, automatizálás, robotok,
esettanulmányok.)

Hegesztési gyakorlat: 6 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit 

5. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nemzetközi hegesztő szakmérnök

6. Jelentkezési információk:

1. Jelentkezési határidő: folyamatos
2. Jelentkezés módja - intézményi jelentkezési lap kitöltése, (melynek mellékelt példánya sokszorosítható),
- 3000 Ft felvételi különeljárási díj csekken való befizetése (melyet a jelentkezési lap beérkezésekor utólag postázunk),
- önéletrajz,
- eredeti diploma vagy annak a Felnőttképzési Regionális Központ által hitelesített másolata
3. Jelentkezés díja: 3.000,-Ft
4. Befizetés módja: átutalás 
5. Részvétel feltétele Műszaki képzési területen alapképzésben (BSc szint) szerzett végzettség és mérnök szakképzettség, 2 éves ipari gyakorlat a hegesztés vagy ahhoz kapcsolódó szakterületen.
 

7. Egyéb információk:
A hegesztő szakmérnöki képzés tanterve és tananyaga az EWF (Európai Hegesztési Szövetség) által előírt követelményeket maradéktalanul kielégíti, ezért a résztvevők a Nemzetközi Hegesztőmérnöki Diploma (EWE/IWE) megszerzéséhez kapcsolódó egyéb feltételeket a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés határozza meg.

8.További információ:

Fábián Zsuzsa
Tel.: 46/565-111/2081
Fax: 46/565-493
e-mail: tkzsuzs@uni-miskolc.hu

Forrás: http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/

.

Share

Eseménynaptár